JOBBE SOM MEDARBEIDER?

Vi er en stor gjeng som gir alt for å skape «the best festival this side of heaven». Uten den frivillige innsatsen ville det være helt umulig å arrangere Skjærgårds Music & Mission Festival. 
Som frivillig forplikter du deg til å jobbe minst 7 timer om dagen. Du får festivalpass og du får spise i medarbeider kantinen for en billig penge og en enestående mulighet til å være med i et fantastisk arbeidsfellesskap.

Hvis du kunne tenke deg å være med som frivillig medarbeider på Skjærgårds Music & Mission Festival så fyll ut skjemaet lenger ned på siden!

Skjærgårds er organisert utifra disse 6 sektorene:

TEKNISK

Alt som har med teknisk gjennomføring av festivalen.
– Lyd, Lys, AV & Scene
– Backline
– Flerkameraproduksjon
– Media (Foto, video, sosiale medier)
– El-team, IT & Nettverk

MAT OG SERVERING

Uten mat og drikke…blir det sjelden noe moro. Her er du med og sørger for at vi alle får nok mat og drikke underveis. Her kan du bidra med alt ifra frakt av varer til utsalgssteder, eller at du selv står og selger mat, drikke og butikkvarer!

OMRÅDE

Det er mange mennesker som er samlet på et relativt lite område. Her må vi jobbe for at alle får parkert, at alle får en god teltplass, at doene blir tømt og at området er pent og ryddig.

PROGRAM

For å gjennomføre et så tettpakket program som Skjærgårds tilbyr trenger vi dedikerte mennesker til å sørge for at ting blir gjort. Artister skal kjøres, kjøreplaner skal følges, scener skal ryddes, backstage skal fungere.

ADMINISTRASJON

Festivalkontor og hotelldrift

SIKKERHET

Sikkerhet og Medic

GODT VOKSEN?

Vi trenger flere voksenpersoner som er villige til å gjøre en innsats for våre ungdommer. 
Er du godt voksen og har tid og erfaring som du ønsker å dele så setter vi pris på at du sender oss noen ord; post@sginfo.no
 eller ring oss på 35982448.