Stiftelsen Skjærgårds har følgende sentrale verdier:

Jesusnær: Vi vil at våre arrangementer skal ha Jesus som forbilde og senter.
Inkluderende: Vi vil inkludere alle mennesker slik at de skal få muligheten til å
bli kjent med Gud.
Inspirerende: Vi vil at våre arrangementer skal være til inspirasjon slik at
budskapet om Jesus kan spre seg videre i nærmiljøene.
Samlende: Vi ønsker å sette fokus på det som samler alle kristne.

Vårt mål for arbeidet er:

Vi ønsker å levere kristne arrangementer og festivaler med bredde og kvalitet.
– Våre arrangementer skal gi trygge rammer for de som deltar, og de skal være rusfrie.
– Vi vil fronte et bredt spekter av musikalske sjangere og utfoldelse.
– Vi vil inspirere til å løfte frem den treenige Gud som kilden til kreativitet.
– Vi vil inspirere mennesker til å ta i bruk sine kreative evner til Guds ære.
Vi ønsker å ha fokus på Jesus som verdens frelser, utfordre, og inspirere mennesker til etterfølgelse av Han.
– Vi vil bli ledet av Den Hellige Ånd i alt vi gjør.
– Vi vil forkynne Jesus på en måte som er ærlig om livet.
– Vi vil ha et tydelig fokus på misjon, nasjonalt og internasjonalt.
Vi vil ta vare på jorda og menneskene Gud har skapt.
– Vi vil velge rettferdige og bærekraftige alternativer i innkjøp og praktiske løsninger.
– Vi vil at alle mennesker skal bli sett og møtt med omsorg og kjærlighet.
Vi vil oppleve et stort, kristent fellesskap.
– Vi vil legge vekt på det som samler alle kristne.
– Vi vil bygge en tjenende medarbeiderkultur, og bruke tid på å undervise og inspirere våre medarbeidere
– Vi vil nå ut til alle mennesker med våre arrangementer.
– Vi vil lytte til, og ha god kontakt med lokale menigheter om deres behov slik at de kan oppleve et eierskap til våre arrangementer.