SGMM er en ungdomsfestival som presenterer kristen musikk og kultur og som gir opplevelser som varer. Vi skiller oss ut ved at vi favner bredt og presenterer et bredt utvalg av kristen kultur til festivaldeltakerne. Hovedfokuset er musikk, samtidig som vi er åpne for andre uttrykksformer. Vi skal både presentere kjente artister samt introdusere nye. Det innebærer at vi må ligge helt i forkant av det som skjer på artist-/musikkfronten, og vi må ta sjansen på å invitere ukjente artister til festivalen.

Målgruppen vår er ungdom og unge voksne – som vi definerer som 15 – 30. Hovedfokuset ligger på alderen 17-25. Vi vil utfordre og engasjere ungdom, ikke bare servere.

Som festival legger vi vekt på det som samler alle kristne. Å være samlende betyr også at vi prioriterer bort saker som kan skape splid. Vi er ikke redde for å utfordre, men vi har ingen ønske om å krangle med hverandre.

Vi ønsker at festivalopplevelsen skal få betydning for livet ut over den langhelgen festivalen varer. Det får konsekvenser for hvordan festivalen er. At de gode opplevelsene skal vare vil si at vi må være sanne og ekte i det vi formidler, og at festivalen skal ha høy kvalitet i alle ledd.

SGMM er et verktøy for kristne ungdomsmiljøer. Vi ønsker og legger til rette for at grupper skal kunne reise sammen til Skjærgårds. Å være et verktøy for kristne ungdomsmiljøer innebærer å lytte til  menigheters og gruppers behov.