Velkommen til festival!
Vi er mange på festival- og campingområdet, og har derfor noen enkle regler som må følges.

1. All bruk, oppbevaring og påvirkning av alkohol og andre rusmidler er forbudt, og fører til hjemsendelse uten advarsel. Skjærgårds Security kan foreta sjekk i telt/vogn ved mistanke om brudd på denne regelen. Du vil også risikere hjemsendelse dersom du oppholder deg sammen med noen som bruker eller oppbevarer alkohol, og eier/bruker ikke blir identifisert. Det er veldig viktig for oss at festivalen oppleves trygg for alle våre deltakere, og vi vil derfor håndheve dette punktet veldig strengt.

2. Grilling er kun tillatt på oppsatte fellesgriller.

3. All bruk av åpen ild er forbudt.
Stormkjøkken og primus er kun tillatt på område ved fellesgriller.

4. Det skal være ro i leiren 1 time etter programslutt, senest kl 02:00.

5. Parkering er forbudt på campingområdet.

6. Det er ikke tillatt å sette opp telt/vogn e.l. i oppmerkede «branngater». Følg anvisning fra vakter.

7. Gyldig festivalbillett må vises ved forespørsel.

8. Respekter vaktene. De er her for å gjøre det trivelig for deg.

9. Det er trivelig for deg og miljøet om du prøver å holde det ryddig rundt teltet ditt.

Overtredelse av reglene kan medføre utkastelse uten tilbakebetaling av kjøpte billetter.

Har du spørsmål, ta kontakt med våre vakter så vil de hjelpe deg.