Tema for årets Skjærgårds er «Gjennom alt»

Jesus er med – gjennom alt.

Gjennom gode dager og gjennom vonde dager.
Gjennom kjærlighetssorg og gjennom forelskelse.
Gjennom nederlag og gjennom seier.
Gjennom liv og gjennom død.
Dette nærværet kan gi trøst, oppmuntring, glede og nye krefter.
Selv om situasjoner i livet kan se umulig ut, så er Jesus likevel med – gjennom alt.