MISSION

Er du på ballen?

SKJÆRGÅRDS MISSION er et samarbeid mellom Skjærgårds Music and Mission festival og organisasjonene Acta, FriBu og Misjonsalliansen. Sammen ønsker vi å rette et fokus utover våre egne landegrenser, og hjelpe mennesker som trenger det sårt.

I år går innsamlingen på festivalen til «Toppscorer» som er arbeidet FriBu støtter i Jordan.

OM ARBEIDET
Jordan er et land i Midtøsten som har hatt store utfordringer de siste fem årene. Terrorgruppen IS tok i 2015 over større landområder i Midtøsten, og Jordan så seg nødt til å åpne grensene slik at flyktninger fra naboland kunne få et trygt sted å være. Dette har gått utover økonomien i landet, og Jordan har fått en kjempeutfordring med å gi barnehage- og skoleplasser til alle barn. I dag har kun de rikeste familiene råd til å sende barna sine i barnehager, og foreldre med lavere økonomi blir nødt til å sitte hjemme med sine barn, uten mulighet til å skaffe seg jobb.

FriBu har i samarbeid med organisasjonen Vision Hope startet en barnehage og en ettermiddagsskole i byen Karaq. Dette er for flyktningbarn som ellers ikke hadde hatt denne muligheten, og i dag er det om lag 80 barn som har gratis plass hver dag.

MÅL: FriBu har som mål å samle inn 500 000kr til dette prosjektet i løpet av 2019. Da vil barnehagen kunne være sikret i to år fremover, og i tillegg kunne åpne opp for enda flere. Vi ser hva dette betyr for mennesker i Jordan, og ønsker å støtte dette gjennom festivalen.

Under festivalen vil det derfor ved flere anledninger være mulighet til å gi et bidrag til Toppscorer prosjektet gjennom konkurranser, leker og et misjonsløp som arrangeres på lørdagen. Vi håper du har lyst til å være med å gi en gave.
Du kan være med å bety en forskjell på årets festival!

VIPPS: «Toppscorer»

Foto: Oskar Hadland


SKJÆRGÅRDS MISSION er prosjektet til Skjærgårds Music and Mission festival. Vi ønsker å se lenger enn Risøya og Norges landegrenser, og sammen være med på å hjelpe andre som trenger det.