8.-11. JULI 2021

Buss

SKJÆRGÅRDSBUSSER
Her vil det komme mer informasjon om egne Skjærgårdsbusser fra flere steder i landet.

NOR-WAY Bussekspress / Konkurrenten
Konkurrenten.no kjører ekspressbuss for Nor-Way Bussekspress mellom Oslo og Kristiansand. Utvalgte avganger i begge retninger har forbindelse til Risøya og festivalområdet. Hvilke avganger som har forbindelse finner du på www.nor-way.no ved å skrive hvor du vil reise fra og at du vil reise til «Risøya». Kun de avgangene som kommer opp her har forbindelse til Risøya. Det enkleste er å kjøpe tur/returbillett i nettbutikken på www.nor-way.no