8.-11. JULI 2021

KonfCamp

KonfCamp er en unik konfirmantleir, fordi man både får leir og festival!
Midt i Skjærgårds Music & Mission Festival organiseres denne leiren av en flott gjeng med frivillige medarbeidere, noe som frigjør deg som menighetsleder til å oppleve en større nærhet til dine konfirmanter. Vårt konfirmantopplegg er velutviklet over flere år, og har en helhetlig tilnærming til trosopplæring hvor undervisning og aktivitet er godt integrert.

Konfcamp arrangeres av Acta Barn og Unge i Normisjon i samarbeid med Skjærgårds Music&Mission Festival og Agder og Telemark Bispedømmeråd.
Vil du vite mer? For mer info og kontaktskjema:
Info og kontaktskjema

KONFCAMP 2016: