Stands

Bestilling av stands for Skjærgårds M&M er tilgjengelig fra 1. desember

Alle som bestiller stands hos oss må sette seg inn i disse vilkårene for bestilling, samt videreformidle disse til de som skal bemanne standen

• Standplass på våre festivaler forbeholdes aktører som har et definert kristent verdigrunnlag.

• Hver stand står fritt til å profilere sin organisasjon/arbeid og må respektere at standsgata ikke er en plass for å fronte teologiske, etiske og politiske synspunkter.

• Det er ikke tillatt å dele ut/selge mat/drikke fra standplass.

• Vi oppfordrer dere til å opptre med aktsomhet og vise skjønn i forhold til markedsføringsfremstøt. Skap heller miljøtiltak som gjør det spennende for deltagerene å stoppe opp ved deres stand.

• PR-fremstøt utenfor standsgata er ikke tillatt uten spesiell tillatelse eller samarbeid med
arrangør.

• Standsinnehaveren står selv ansvarlig for å rydde sitt område før avreise.

• Alle standsinnehavere må ta hensyn til hverandre og ellers følge de retningslinjer som blir gitt av festivalledelsen.

• Skjærgårds refunderer ikke billetter dersom stands rekrutterer deltakere som allerede har kjøpt billett til å bemanne standen under festivalen. Vi refunderer heller ikke ubenyttede billetter for standsmedarbeidere. Hvis ekstrapersonell bestilt til stand ikke skal benyttes kan dette avbestilles minimum 1 måned før festivalstart.