Refusjon av billetter

 

Takk til alle dere som hadde forhåndskjøpt billetter til årets Skjærgårds Music & Mission Festival  og som hadde gledet seg til sommerens høydepunkt på Risøya. Nå ble denne sommeren annerledes og vi er alle enige om at vi vår prioritet nå er å stå sammen i kampen om å bekjempe COVID-19.

VIDEREFØRE BILLETTER TIL 2021?

Mange har spurt om det vil være mulig å videreføre billettene til 2021, det har vi undersøkt og funnet ut at det gir endel tekniske utfordringer så det kan vi dessverre ikke gjøre. Det betyr at vi nå vil starte arbeidet med å refundere billettene for 2020.

USIKKER FREMTID

Som mange andre i kultur/arrangementsbransjen så er også vi veldig spente på fremtiden. Nå som våre største arrangementer er avlyst har vi brått mistet så og si alle inntekter for 2020. Det har vært manet til dugnad for å redde kulturbransjen og et av tiltakene som har gått igjen er å be publikum om å ikke kreve refusjon av billettene sine.

REFUSJON

Vi har full forståelse for at dere ønsker refusjon på kjøpte billetter, men hvis det er noen av dere som har lyst og mulighet til å være på en slik dugnad, så kan det være avgjørende for å styrke Skjærgårds Music & Mission Festival for årene fremover. Dere vil derfor få muligheten til å krysse av for hel/delvis eller ingen refusjon som et valg i vedlagt skjema.

GAVE

Hvis du ønsker å gi hele, eller deler av, beløpet i gave oppfordrer vi deg uansett til å sende inn skjema, slik at vi kan registrere dette som gave. Det har mye å si for arbeidet vårt med å søke kompensasjon og støtte hos offentlige instanser. Vi håper å få gaven din registrert som fradragsberretiget på selvangivelsen din, og du kan oppgi i skjemaet om du ønsker mulighet for dette. En gave må være minst 500,- for å gi skattefradrag.

Fyll ut refusjonsskjema under.

Frist for innsending av skjema er 1.juli